PRINT SEND TIL EN VEN
Kirke Helsinge og Omegns Vandværk A.m.b.a.

Vandværket er etableret i 2008 som en sammenlægning af KHV, MSV og Bøstrup Vandforsyningsselskab

Kirke Helsinge Vandværk er etableret i 1935, Mullerup Strands Vandværk er etableret i 1964 og boringerne i Bøstrup er sat i drift i 1983

 

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 3 råvands boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet.

Aktuelt